Xây dựng

3 quý đầu năm, thị trường vật liệu xây dựng duy trì ổn định

3 quý đầu năm, thị trường vật liệu xây dựng duy trì ổn định

Xem thêm

3 quý đầu năm, thị trường vật liệu xây dựng duy trì ổn định

25/10/2017

Bộ Xây dựng đánh giá, trong 3 quý đầu năm 2017, thị trường vật liệu xây dựng vẫn duy trì ở mức ổn định.