Thông tin quy hoạch

Hà Nội xây trường mầm non tại số 82 Nguyễn Tuân

Hà Nội xây trường mầm non tại số 82 Nguyễn Tuân

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 tại số 82 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân.