Chính sách - Quản lý

Tiếp tục cưỡng chế, kê biên tài sản dự án Happyland

Tiếp tục cưỡng chế, kê biên tài sản dự án Happyland

Sau 3 lần chủ đầu tư xin tạm hoãn nhưng vẫn không giải quyết được khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng, Chi cục thi hành án dân sự Long An lại tiếp tục thực hiện cưỡng chế, kê biên tài sản dự án Happyland.